שיא בזינוק מחירי הדיור: 17.5% ב-12 חודשים

מדד המחירים לצרכן עלה ביולי ב1.1%, וב-12 חודש ב-5.2% | בין מאי ליוני עלו מחירי הדירות ב-2.1% ובכך השלימו עלייה של 17.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד | הקבלנים: "מחירי הדירות ימשיכו לעלות כל עוד תונהג מדיניות של הגרלות וגימיקים שונים ומשונים שלא מעניקים פתרונות ליותר מ-90% מהציבור"

בנייה חדשה בירושלים | צילום: ביזנעס

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי 2022 ב-1.1%. בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2022 לעומת יולי 2021) עלה מדד המחירים לצרכן ב-5.2%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים שעלו ב-8.5%, תחבורה שעלה ב- 3.3%, דיור שעלה ב-1.2%, תרבות ובידור שעלה ב-1.2% ושונות שעלה ב-1.0%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף הלבשה והנעלה שירד ב- 4.0% .

סעיף שכר דירה ללא שכירות ציבורית עלה ב-0.6%. יצוין כי 86% לערך מהשוכרים מצויים תחת חוזה קיים ולכן המדד לגביהם נותר כמעט ללא שינוי. עבור 10% מהשוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה עליה של כ-3.5%. עבור 4% מהשוכרים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של כ-7%.

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.5% בחודש יולי 2022. בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2022 לעומת יולי 2021) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-6.8%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף "חומרים ומוצרים – סך כולל" שעלה ב-0.9%. יש לציין כי בסעיף זה התייקרו במיוחד מחירי בטון מובא ב-4.0%, טיט ב-3.3%, חול לסוגיו ב-3.2% ומיזוג אוויר ב-2.3%. לעומת זאת, ירדו מחירי מוליכים ב-5.0%, עץ לבניה ב-3.4% ורשתות ברזל ב-2.9%.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-1.3% בחודש יולי 2022. בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2022 לעומת יולי 2021) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-17.3%. עליות מחירים בולטות נרשמו בענפים: מוצרי נפט מזוקק (ב-8.6%) ומוצרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים (ב-1.5%). לעומת זאת, ירדו מחירי מוצרי הלבשה (ב-11.1%), מתכות בסיסיות (ב-3.1%) ומוצרי עץ (ב-1.6%).

במקביל פורסם השינוי במחירי שוק הדירות: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי– יוני 2022 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל– מאי 2022, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-2.0% ובכך השלימו עלייה של 17.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מאי– יוני 2021). יצוין, כי זוהי עליית המחירים השנתית הגבוהה ביותר מזה עשור.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים מאי– יוני 2022 לעומת החודשים אפריל– מאי 2022, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים 3.0%, צפון 2.6%, חיפה 2.3%, מרכז 1.7%, תל-אביב 2.0% ודרום 1.0%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מאי– יוני 2022, לעומת מאי– יוני 2021, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: מרכז (20.5%), ירושלים (18.3%), תל אביב (17.6%), חיפה (16.4%), צפון (14.6%) ודרום (14.3%).

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו ב-2.1% בחודשים מאי– יוני 2022 לעומת החודשים אפריל– מאי 2022, והשלימו בכך עלייה של 17.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אפריל– מאי 2021). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 26.8% בהשוואה ל-28.5% בתקופה הקודמת (אפריל– מאי 2021).

 

ברבעון השני של שנת 2022 מחיר ממוצע כלל ארצי לדירה עמד על 1,880,900 ש"ח, עליה של 4.4% בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון הקודם (1,801,600 ש"ח).

בתגובה לפרסום מדד מחירי הדירות מסר הערב נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו: ״לצערנו הרב, הממשלה טרם הפנימה כי מחירי הדירות ימשיכו לעלות כל עוד תונהג מדיניות של הגרלות וגימיקים שונים ומשונים שלא מעניקים פתרונות ליותר מ-90% מהציבור. הפתרון היחיד לטיפול במשבר הוא שהממשלה תמכור לקבלנים וליזמים את כל הקרקעות שהיא יכולה – קרקע למעל 300 אלף יחידות דיור שיש לה. שפע הקרקעות הוא זה שיגרום לירידה חדה במחירים. כל עוד זה לא יעשה, מחירי הדירות ימשיכו לעלות בחדות וחלום הדירה ימשיך להתרחק".

מתנועת עומדים ביחד, המובילה את קמפיין "מינימום 40" להעלאת שכר המינימום, נמסר בתגובה לעלייה במחירי המדד: ״הכל מתייקר אבל הממשלה לא עושה דבר. העלייה במדד המחירים לצרכן, והמשבר החריף בתחום הדיור, רק ממחישים שהפוליטיקאים שבשלטון בכלל לא בכיוון. העלאת שכר המינימום ל-40 שקלים לשעה תשפר ישירות את מצבם של 2 מיליון שכירים, ותעזור להתחיל להתמודד עם יוקר המחייה הגבוה".

כתיבת תגובה