תמורת כ-200 מיליון ש"ח: זו הזוכה במכרז ההתפלה בגליל

רימון ממשיכה להתרחב בתחום התפלת המים: חברת הבת שלה זכתה במכרז של מקורות לחיבור מתקן התפלה בגליל המערבי בתמורה לכ-200 מיליון שקל | במסגרת הפרויקט, חברת הבת 'אופק אתרים 10' תבצע רכש והנחת קווי פלדה לחיבור מתקן ההתפלה לרשת המים הארצית

יוסי אלמלם, מנכ"ל קבוצת רימון | צילום: דוד מוסקוביץ

קבוצת התשתיות והאנרגיה רימון מדווחת היום שחברת הבת שלה 'אופק-אתרים 10' זכתה במכרז של חברת מקורות לביצוע רכש והנחת קווי פלדה בקוטר של 80 צול, לחיבור מתקן התפלה בגליל המערבי לרשת המים הארצית, בתמורה לכ-200 מיליון שקל (בתוספת מע"מ). על פי הדיווח, הסכום ישולם בכפוף לעמידה באבני דרך בהתאם להסכם.

מהדיווח עולה כי במסגרת הפרויקט 'אופק-אתרים 10' תבצע עבודות הנחת קווי צנרת, כולל רכש צנרת וביצוע עבודות דחיקה, כאשר בהתאם לתנאי ההסכם, המועד הצפוי לסיום ביצוע הפרויקט הינו ביוני 2023. בכדי לבצע חלק מעבודות הפרויקט התקשרה 'אופק-אתרים 10' עם ספק זר אשר יהווה קבלן משנה ראשי מטעמה.

250/200 סייד בר + קובייה

טרם התקיימו התנאים המתלים לצורך התקשרות הצדדים בהסכם, אשר נדרשים להתקיים בתוך 45 ימים ממועד הודעת הזכייה, ואשר הינם תנאים מקובלים הקיימים במכרזים נוספים בהם השתתפה 'אופק-אתרים 10'. להערכת החברה, 'אופק-אתרים 10' צפויה לעמוד בתנאים המתלים שנותרו, וזאת במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו במסמכי המכרז.

בהתאם לתנאי המכרז, 'אופק-אתרים 10' העמידה לטובת המזמינה ערבות הצעה בסך של 200 אלף שקל וצפויה להעמיד ערבות ביצוע בסך של 10% מהתמורה בגין הפרויקט וערבות טיב בסך של 5% מהתמורה בגין הפרויקט.

יוסי אלמלם, מנכ"ל קבוצת רימון: "אנו רואים בזכייה במכרז פוטנציאל עסקי משמעותי כחלק מפעילותינו בתחום מתקני ההתפלה. משק המים בישראל מתפתח במהירות נוכח הצרכים ההולכים וגדלים, ואנו פועלים באינטנסיביות ובמקצועיות לבסס את מעמדנו כחברה מובילה בתחום המים בכלל וחיבור מתקני התפלה בפרט, כחלק מפעילותינו הרחבה בתחומי התשתיות השונים".

קבוצת רימון, שנוסדה בשנת 1997, הינה חברת תשתיות מובילה בישראל בפרויקטים תת קרקעיים ייחודיים, ספקית המים הפרטית הגדולה בישראל ושחקנית בולטת בייזום פרויקטים בתחום האנרגיה. לרימון ארבעה מגזרי פעילות: תשתיות ישראל, תשתיות חו"ל, יזמות מים ויזמות אנרגיה. בעלי השליטה בחברה הם: גרנות, התאגיד הקיבוצי הגדול במדינה הכולל 41 קיבוצים שותפים; ויוסי אלמלם, שהינו מייסד ומנכ"ל החברה מאז הקמתה. החברה השלימה הנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל-אביב בשנת 2021.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה