מעדכנים את תחזיות הצמיחה

בנק לאומי מעדכן את תחזיות הצמיחה שלו ל-2020 וצופה ירידה של 3.4% בתוצר, לעומת צפי קודם לירידה של 5.5% בתוצר הלאומי הגולמי. זאת, בעקבות פרסום נתוני הלמ”ס לרבעון השלישי • מעריך כי קצב עליית שכר הדירה עשוי להתמתן בחודשים הקרובים, על רקע הסגר השני

צמיחה | אילוסטרציה: RomanR, שאטרסטוק

ברביע השלישי של 2020 התוצר של ישראל צמח בקצב מהיר במיוחד של 37.9% (במונחים שנתיים), עלי פי נתוני הלמ”ס, וישנן כמה סיבות לכך. ביניהן,  ניתן למנות את ‘אפקט קצה’ – נקודת ההשוואה הינה חלשה במיוחד, שכן הרביע השני של השנה היווה את נקודת השיא של משבר הקורונה ושפל ברמת הפעילות.

כמו כן, מדובר בחודשי הקיץ המתאפיינים ביציאה לחופשות, אולם עקב השמים הסגורים מרבית הציבור נשאר בארץ, והוציא את כספו בכלכלה המקומית חלף חופשות בחו”ל, מה שכפי הנראה תרם לצמיחה מעבר להשפעתם של חודשי הקיץ בדרך כלל.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

כיוון שהמסחר נפתח גם כן, הגישה של הציבור לצריכה הייתה נוחה יותר, ותרמה לגידול בצריכה הפרטית.

בנוסף, גידול מפתיע ביצוא הסחורות – הגידול שנרשם ביצוא היהלומים וביצוא התעשייתי הינו מפתיע בעוצמתו, שכן נתוני סחר החוץ החודשיים (שאמנם הם במונחים דולריים שוטפים ולא שקלים ריאליים כמו בחשבונאות הלאומית) לא לימדו כלל על עלייה בסדר גודל הזה. במקביל לעוצמת היצוא, נרשמה התכווצת ביבוא, תוך כדי תרומה נוספת לעליית התוצר המקומי.

לאור זאת, תחזית לאומי עודכנה כלפי מעלה לאחר פרסום נתוני הצמיחה לרביע השלישי. הערכתנו העדכנית היא להתכווצות של 3.4% בתוצר ב-2020 (לעומת מינוס 5.5% לפני העדכון). זאת, כיוון שאנו מעריכים כי הרביע הרביעי של השנה יסתכם בירידה, לאור הסגר שהיה בתחילת הרביע ותהליך היציאה האיטי ממנו. כלומר, צפוי שרמת הפעילות ברוב הרביע הרביעי תהיה נמוכה בהשוואה לרביע השלישי (אך בעוצמה מתונה בהשוואה לירידה ברביע השני), ומכאן שצפויה ירידה בפעילות. באשר ל-2021, אנו צופים צמיחה של 5%-6%, בתרחיש שמניח השתלטות על המגיפה במהלך השנה הבאה.

מדד מחירי הדיור

סעיף הדיור ירד בשיעור של 0.1%, כתוצאה מירידה בשיעור זהה בתת-הסעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם (המשקף את מחירי שכר הדירה בחוזים חדשים ומתחדשים). קצב העלייה השנתי של האחרון עלה מעט מ-1.6% ל-1.7%.

870/135 ליינר ארטקל

להערכתנו, קצב עליית מחירי השכירות עשוי להתמתן בחודשים הקרובים, על רקע ההשפעה הממתנת של הסגר השני והימשכות ההגבלות על הפעילות הכלכלית, התפתחות שצפויה להכביד על הביקוש לשכירות, ומגולמת במדד המחירים לצרכן בפיגור מסוים.

 

הסקירה נכתבה ע”י ד”ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, והכלכלנים גילי בן אברהם ויניב בר

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה