2020: היצע המזון לנפש הגיע ל-3,804 קלוריות ביום

2020: כמה אוכל היה לכל נפש מאזרחי ישראל? הערך הקלורי של המזון העומד לרשות האוכלוסייה בישראל הגיע בשנת 2020 ל-3,804 קק”ל ליום | לרשות כל נפש בישראל, עמדו בממוצע ב-2020: 146 ק”ג פירות, 136 ק”ג ירקות, 168 ק”ג לחם ודגנים, 78 ק”ג בשר ודגים, 50 ק”ג תפוחי אדמה ועמילנים, 45 ק”ג סוכר, ממתקים ודבש, 176 ליטרים חלב ומוצריו ו-269 יחידות ביצים

רשת מזון | צילום: ביזנעס

הלמ”ס מפרסמת היום את מאזן אספקת המזון 2020 – חישוב, המספק מידע לקובעי המדיניות על כמות האספקה של המזון בישראל ועל מידת התלות של המדינה ביבוא, לפי הרכב המזון. המידע משמש לקביעת מדיניות סבסוד למוצרי מזון בסיסיים, לקבלת החלטות בנוגע לשיעור תשלום המכס על יבוא המזון, להכנת מכסות יבוא ולקביעת תקנים להוספה של ויטמינים או מינרלים למוצרים בסיסיים.

בשנת 2020

250/200 סייד בר + קובייה

הערך הקלורי לנפש של המזון שעמד לרשות האוכלוסייה (הוצע בחנויות ובשווקים) עמד על 3,804 קילו-קלוריות, עלייה של 2.1% לעומת שנת 2019 (3,727).

בהשוואה לשנת 2019: חלה עלייה באספקת הקלוריות לנפש שנובעת בעיקרה, באספקת תפו”א ועמילנים (41%),פירות (11%),בשר (7%),סוכר, ממתקים ודבש (7%).

מתוך סך של 3,804 קילו קלוריות שעמדו לרשות כל נפש בישראל, בממוצע כ-28% מקורם בלחם ודגנים, 18% – בשמנים ושומנים, 13% – בסוכר, ממתקים ודבש ו-9% – בירקות, פירות ותפוחי אדמה.

לרשות כל נפש בישראל, עמדו בממוצע כמויות מזון אלו: 146 ק”ג פירות, 136 ק”ג ירקות כולל מקשה (אבטיח ומלונים), 168 ק”ג לחם ודגנים, 78 ק”ג בשר ודגים ללא עצמות, 50 ק”ג תפוחי אדמה ועמילנים, 45 ק”ג סוכר, ממתקים ודבש, 176 ליטרים חלב ומוצריו ו-269 יחידות ביצים.

97% מאספקת הדגנים בישראל, מקורם ביבוא, וכך גם 91% מאספקת הדגים, 75% מאספקת הקטניות, הבוטנים והאגוזים ו-62% מאספקת בשר הבקר. לעומת זאת, ישראל מייצרת 100% מבשר העוף וההודו ו-90% ממוצרי החלב.

אספקת קלוריות בשנים 2020-1950

בקלוריות שעמדו לרשות הציבור חלה עלייה לאורך השנים, 2,610 קלוריות ב-1950, 2,979 ב- 1980, 3,551 בשנת 2000 ו-3,804 קלוריות ב-2020.

בחלקה היחסי של אנרגיה לתזונה שסופקה מדגנים ומוצריהם, [משנת 2010 חל שינוי בקבוצות דגנים ומוצריהם, ירקות ופירות] חלה ירידה מ-48% ב-1950 ל-28% ב-2020.

בחלקה היחסי של אנרגיה לתזונה שסופקה מבשר חלה עלייה מ-4% ב-1950 ל-11% בשנת 2020.

מאזן אספקת המזון

סיכום מאזן אספקת המזון מראה כי הערך הקלורי של המזון העומד לרשות האוכלוסייה בישראל הגיע בשנת 2020 ל-3,804 קילו קלוריות (קק”ל) לנפש ליום.

הנתונים מתייחסים לכמות העומדת לרשות הציבור, כלומר הכמות שמוצעת, ולא הכמות שנרכשת על ידי הציבור או הכמות שהאוכלוסייה צורכת.

שינויים באספקת אנרגיה לתזונה בשנים 2020-2019

בשנת 2020 חלה עלייה של 2.1% באספקת הקלוריות לנפש (מ-3,727 ב-2019 ל-3,804).

עלייה זו נובעת מעלייה באספקת דגנים ומוצריהם , תפו”א ועמילנים , פירות, בשר, ביצים, סוכרים, ממתקים ודבש ומשקאות.

לעומת זאת, חלה ירידה באספקת שמנים ושומנים, ירקות ומקשה ודגים,

אספקת קטניות, גרעיני שמן ואגוזים, ביצים וחלב ומוצריו נותרה דומה לשנת 2019.

המזונות העיקריים שהוצעו לציבור בשנים 2019 ו-2020

ק”ג לנפש, אלא אם כן צוין אחרת

מצרך 2019 R 2020
פירות (כולל מיצי פירות)* 138 146
ירקות (כולל מקשה)* 138 136
לחם ודגנים* 167 168
בשר ודגים (ללא עצמות) 76 78
מים מינרליים ומשקאות כוהליים מיבוא (ליטרים) 68 72
תפוחי אדמה ועמילנים 43 50
סוכר, ממתקים ודבש 42 45
שמנים ושומנים 30 29
קטניות, גרעיני שמן ואגוזים 21 21
ביצים (יחידות) 267 269
חלב ומוצריו (במונחי חלב) (ליטרים) 178 176

* נתוני 2019 עודכנו.

870/135 ליינר ארטקל

ערכים תזונתיים לנפש ליום בהשוואה לרמת הצריכה המומלצת

הטבלה בהמשך מציגה השוואה בין אספקה של אבות מזון, מינרלים וויטמינים לנפש ליום בשנת 2020 לבין הכמות המומלצת לצריכה ביום.

רמת הצריכה המומלצת RDA (Recommended Dietary Allowances) נקבעת על ידי ארגון המזון והתזונה של המכון לרפואה – וושינגטון ארה”ב, ברמה המספקת את הצריכה התזונתית של רוב האוכלוסייה, למעט אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, כמו תינוקות, נשים הרות או מיניקות ומבוגרים מעל גיל 70.

אבות מזון, מינרלים וויטמינים לנפש ליום – השוואה בין אספקה לכמות מומלצת לצריכה, 2020

אבות מזון
מינרלים
ויטמינים
פירוט אספקה
לנפש ליום
בשנת 2020
כמות מומלצת
לצריכה לנפש ליום
(RDA)
אבות מזון (גרם) פחמימות 513 130
אבות מזון (גרם) שומן 154 טרם נקבע
אבות מזון (גרם) חלבון 108 50
מינרלים (מיליגרם) סידן 850* 1,200
מינרלים (מיליגרם) ברזל 24 11
ויטמינים (מיליגרם) ויטמין A (IU) 6,520 2,667
ויטמינים (מיליגרם) ויטמין 1B (תיאמין) 2.3 1.2
ויטמינים (מיליגרם) ויטמין 2B (ריבופלבין) 2.1 1.2
ויטמינים (מיליגרם) ויטמין 12B (ניאצין) 31.3 15.0
ויטמינים (מיליגרם) ויטמין C (חומצה אסקורבית) 166.7 82.5

* סידן שנוסף במוצרי חלב עם תוספות סידן לא נלקח בחשבון, בשל מחסור בנתונים.

בכל הפרמטרים, למעט סידן, אספקת המזון לנפש ליום בשנת 2020 עלתה בהרבה על הכמות המומלצת.

ויטמינים ומינרלים לנפש ליום

דגנים ומוצריהם הם מקור עיקרי לאספקת ויטמינים ומינרלים לנפש ליום. דגנים ומוצריהם הם 68% מסך כל אספקת סיבים תזונתיים, 57% מאספקת ברזל ו-45% מאספקת פחמימות.

סוכר, ממתקים ודבש הם 24% מאספקת פחמימות.

חלב ומוצריו הם 61% מאספקת הסידן.

ירקות ומקשה הם 61% מאספקת ויטמין A ו-46% מאספקת חומצה אסקורבית (ויטמין C), פירות הם 37% מאספקת חומצה אסקורבית (ויטמין C).

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה