הזוגות הצעירים של בני ברק הסתערו על שוק הדיור

למרות היותם מאופיינים ברמות שכר נמוכות: עליה משמעותית בשכיחות היחסית של תושבי בני-ברק, ברכישות דירות של הזוגות הצעירים באזור המרכז • בחודש מאי האחרון זינק שיעורם ל-17% מסך רכישות הזוגות הצעירים במרכז, לעומת כ-8%...

Inner 620/130

הכלכלן הראשי: חרדים, צעירים ונשים הושבתו יותר בקורונה

בניתוח שמפרסם אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר על המאפיינים הדמוגרפיים והכלכליים של המושבתים במשבר הקורונה, נקבע כי הגורמים לפערי השכר בין המושבתים והמועסקים והסיכוי של עובד להיות מושבת נגזרים מההשכלה וממערכת החינוך של העובד •...

התחזית: המשך צמיחה לעומת התמתנות בצריכה ובתעסוקה

פורום מומחים המתקיים בחסות אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, סבור כי הצמיחה לשנת 2020 תעמוד על שלושה אחוזים • מומחי הפורום מעריכים שמאחר ושוק התעסוקה הגיע למיצוי ויקשה למצוא עובדים מוכשרים לצד ירידה בהשתתפות...

הון שחור או תכנון מס חוקי?

עליה מדהימה בכמות הדירות שנרכשו בחודשים ספטמבר-אוקטובר לעומת החודשים המקבילים אשתקד לצד המשך ירידה ברכישת דירות להשקעה • אולם כיצד ייתכן שמבין אלו שכן רוכשים דירות יקרות להשקעה יש גם כאלו המשתכרים פחות מהשכר...

שיא בלקיחת משכנתאות לרכישת דירה

על פי נתוני בנק ישראל בחודש נובמבר חלה עלייה מדהימה של 37.56% מחודש קודם בלקיחת משכנתאות לדירות • מסקירת הנדל"ן של אגף הכלכלן הראשי עולה שחודש ספטמבר שבר את שיא כל הזמנים במספר המשכנתאות...

לא תתנו תמריצים? נחזור לתקופת ה’משולחים’

ממסקנות מחקר שבוצע באגף הכלכלן הראשי עולה שלשיטתם יש להפחית הטבות למגזר החרדי על מנת לגרום להם לצאת יותר לתעסוקה • שלומוביץ תוהה אם לא שמעו במשרד האוצר על המשולחים שכתתו רגליהם בעולם לאסוף...
Inner 620/130

השקעה בשילוב חרדים בתעסוקה תשפיע הכי הרבה על הכלכלה

על פי ממצאי הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בסקירתה השבועית, שיפור אחוזי התעסוקה, תנאי השכר ופריון העבודה של גברים חרדים ישפיעו הכי הרבה על כלכלת ישראל לטווח הארוך • השפעות תעסוקת החרדים תהיינה משמעותיות הן...

כלכלה טובה: הצמיחה במשק גבוהה מהצפוי

הכלכלנית הראשית צפתה צמיחה בשיעור של 2.5-3 אחוזים ברבעון השלישי, נתוני הלמ"ס מפתיעים עם 4.1 אחוזי צמיחה • ההערכה כי עם נתוני הצמיחה הצפויים ברבעון הנוכחי הנתונים השנתיים יעמדו בתחזיות

לאן נעלמו חברות הארנק, וכמה הכניסו החברות למדינה?

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, מפרסמת בסקירה השבועית שלה, את נתוני גביית מסי החברות ומסים מדיבידנדים מדוח הכנסות המדינה לשנים 2017-2018 • שי קליין מפרט כמה אחוזים מהכנסות המדינה הגיעו ממס חברות ומדריך על תהליכי...