Inner 620/130

חדשנות תעסוקתית: כך מחזירים את האקדמאים המבוגרים לעבודה

לגאסי סניורס זכתה במענק הרשות לחדשנות שיסייע בהקמת מתווה חדשני להחזרת מומחים אקדמאים למעגל התעסוקה בגילאי 45-85 | החברה מצטרפת גם למאגר WeSource, פלטפורמה לעידוד שילוב שוטף של עסקים כספקים בתאגידים גדולים בישראל

לראשונה: יותר מחמישית דורשי העבודה בני פחות מ-24

שיעור שיא של רישום נשים מתחילת המשבר (62.7%) • אילת קפצה בחזרה לצמרת האבטלה הארצית • מנכ"ל שירות התעסוקה, רמי גראור: "החזרת דורשי העבודה למעגל העבודה במהרה - אתגר לאומי המחייב השקעה ניכרת בעידוד...