Inner 620/130

קרטל הגיזום: הערעור נדחה והעונשים גדלו

מורשעים ביצירת קרטל ותיאום מחירים במכרזי גיזום עם חברת החשמל ועיריות שונות ערערו על עונשם בבית המשפט העליון ונדחו • המדינה ערערה אף היא על קולת העונש ונדחתה אולם השופט הגדיל את סכומי חילוט...

לא יהא חוטא נשכר

בעת מכירת נכס הוצאת פחת מגדילה את המס ומכאן האינטרס של רשות המסים לכפות על הנישום הכרה בהוצאה זו • בפסק דין חדש רשות המסים ניצחה בקרב ואולם הפסידה את המערכה כולה • האם...

על אקטיביזם שיפוטי, כלכלה וחרדים

מפלגה מסתורית הנבחרת קדנציה אחר קדנציה לשלטון משפיעה על החברה, על הכלכלה ועל המדינה ואין לנו מושג לאן נעלם פתק ההצבעה עם שמה • דוד שלומוביץ יצא לראיון עם עו"ד שמחה רוטמן מ'התנועה למשילות...