Inner 620/130

דחיית מס שבח או רכישה בימי הקורונה

משבר וירוס הקורונה הכה בכל הבט בחיינו, אם זה בבריאות ובחינוך או במקור פרנסתנו ואופי פעילותנו העסקית • מעבר לתמריצים המסופקים על ידי הממשלה בימים אלו, ישנן גם הוראות חוק שונות, המאפשרות במצבים מסוימים,...

לאן נעלמו חברות הארנק, וכמה הכניסו החברות למדינה?

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, מפרסמת בסקירה השבועית שלה, את נתוני גביית מסי החברות ומסים מדיבידנדים מדוח הכנסות המדינה לשנים 2017-2018 • שי קליין מפרט כמה אחוזים מהכנסות המדינה הגיעו ממס חברות ומדריך על תהליכי...