סיכום מחצית: הכנסות של כ-403 מיליון מתמלוגי הגז

שר האנרגיה, חה"כ ד"ר יובל שטייניץ: "מדובר בחיזוק משמעותי לכלכלת ישראל, תודות לגידול בהפקת הגז הטבעי ממאגר 'תמר'. ההכנסות צפויות לגדול אף יותר עם פיתוח מאגרי לוויתן, כריש ותנין בקרוב"

Inner 620/130