רשות המסים מדווחת: הציבור מיישם את חוק המזומן

רשות המסים ערכה כ-4,300 ביקורות בארבעת החודשים האחרונים, לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן • בשלב זה לא מדובר על אכיפה לצורך הענשה, אלא במסירת התראה למפרים בלבד • מהנתונים עולה כי חלק ניכר מהציבור...

Inner 620/130