השכר הממוצע למשרת שכיר: 12,169 ש”ח

מפרוץ מגפת הקורונה, ניכרת התאוששות במשק אולם שוק העבודה הישראלי עדיין לא חזר לפעילות מלאה | בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמו את נתוני סקר כח האדם בהשוואת המחצית הראשונה של חודש אוגוסט למחצית השנייה של...

Inner 620/130

רשתות המזון והשיווק: התייצבות בפדיון לצד ירידה

נתוני הפדיון של רשתות השיווק והמזון הנאספים מדי חודש מרשתות השיווק על ידי סוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומשמשים כאינדיקטור לצריכה הפרטית מגלים כי בעוד בקרב רשתות השיווק נשמרה יציבות, לאחר רבעון של עליות -...

הרכישות באשראי: מגמת העלייה נמשכת בחדות

עלייה של 15.2% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי במאי-יולי, לצד עלייה של 11.7% ברכישות מוצרים ושירותים אחרים, ועלייה של 2.0% ברכישות מזון ומשקאות | כך נרשמה עלייה של 6.9% ברכישות מוצרי תעשייה, ועלייה של...

פורסמו נתוני סקר כוח אדם לחודש יולי | כל הפרטים

נתוני סקר כוח אדם המתפרסמים בימים אלו מאפשרים מעקב אחר השפעות משבר נגיף קורונה על מצב התעסוקה ושוק העבודה בישראל | האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה בקרב: בעלי משלח...

הלמ”ס ניתח: צלילה בכל מדדי אמון הצרכנים

הלמ"ס פרסם את נתוני מדד אמון הצרכנים: במאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה חלה החמרה, והוא ירד ל-18%- מערך חיובי של 1% במחצית השנייה של יולי. המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב...

העובדים האבודים | מספר המשרות הפנויות במשק רק עולה

מניתוח נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ביקוש לעבודה לחודש יוני 2021, עולה כי שיעור המשרות הפנויות בחודש יוני עמד על 4.98% (לעומת 4.85% בחודש מאי) | מספר המשרות הפנויות בחודש יוני עמד על 134,310...
Inner 620/130

סקר כח אדם מגלה: מספר ה’בלתי מועסקים’ מצטמצם

הלמ"ס פרסם את נתוני סקר כח האדם לחודש יולי, ובהתייחסות למחצית השנייה של החודש אל מול זו הראשונה | אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה עומד על 5.2% מול 5.4% בחודש הקודם, במחצית השנייה של...

מרתק והיסטורי | אטלס חדש: צפוף פה, אבל יהיה צפוף עוד יותר

לראשונה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אטלס סטטיסטי ייחודי שעוסק ב–70 שנים של סטטיסטיקה במדינת ישראל, החל בהקמת המדינה ועד שנת העצמאות ה-70 (2018-1948) | האטלס מציג את התפתחותה של מדינת ישראל בתחומים דמוגרפיה, חברה...