2022: ההשקעות הזרות בישראל הסתכמו ב-28 מיליארד דולר

בשנת 2022 הסתכמו ההשקעות הזרות בישראל ב-28 מיליארד דולר | גידול לעומת 2021, בעוד שהיקף ההשקעות הזרות הישירות בעולם ירד בשנת 2022 והסתכם רק בכ-1.286 טריליון דולר לעומת 2021 שבה הושקעו 1.678 טריליון דולר...

חסם חדש להשקעות זרות בישראל

הקבינט המדיני בטחוני, החליט להקים וועדה מיוחדת שתבחן היבטים של ביטחון לאומי בהשקעות זרות בישראל • הערכה שמניעי הקמת הוועדה, קשורים למלחמת הסחר סין-ארה"ב