Inner 620/130

נתוני הלמ"ס מרמזים על ירידה בהתחלות הבניה בצפון

אם לא קרה ברבעון האחרון של השנה זינוק משמעותי שניוודע עליו בהמשך, הרי שלפי נתוני הלמ"ס, פחות מ-5,500 התחלות בנייה במחוז הצפון בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה מסמלים ירידה משמעותית, במקום להיות במגמת עלייה...

בירושלים לא החלה להיבנות אפילו דירה אחת במגדלים

במחצית הראשונה של שנת 2020 לא החלה להיבנות בירושלים אפילו דירה אחת במגדלים • המומחים מסבירים את הנתונים: "זה עניין של הליכי רישוי והעדפה של בנייה מרקמית על פני מגדלים" • בנוסף, מסבירים המומחים...

מי אשם בירידה בהתחלות הבנייה? יזמי הנדל"ן תוקפים

הירידה בהתחלות הבניה ברמה של 17.2% - גוררת גל תגובות מצד היזמים • חלקם מאשימים את מע"מ אפס של לפיד, את הקושי בשיווק והוצאת היתרים וקוראים לממשלה לדלל את הבירוקרטיה • הערכות: המחירים יזנקו...

ירידה של 30% בהתחלות הבניה בירושלים בשנה האחרונה

בסקירה ארצית מספר הדירות שהוחל בבנייתן בשנה האחרונה היה נמוך בכ-22% מזה שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד, כך לפי נתוני הלמ"ס. נשיא התאחדות בוני הארץ "שר האוצר של ישראל הצליח לפגוע פגיעה אנושה ביכולת של...
Inner 620/130