Inner 620/130

בקרי הגבול יוכרחו לעבוד בשבת?

האם יהיה ניתן להכריח בקר גבול לעבוד בשבת? דיון סוער בוועדת הכנסת על אפשרות של כורח חוקי להעביד את קציני ביקורת הגבולות בשבת גלש גם לנושא אחר ונפיץ • "מגיעים ארצה אנשים שמתחזים לעולים...

אושר לקריאה ראשונה: שכר הח”כים לא יעלה

הצעת החוק לביטול עדכון שכרם של חברי הכנסת אושר לקריאה ראשונה • אם החוק יעבור את השלבים הנוספים - שכרם של חברי הכנסת לא יעודכן בשנת 2021 • לפי נציג האוצר: החיסכון הצפוי מהמהלך...