Inner 620/130

הורים לילדים מיוחדים: הטבת המס קלה יותר עבורכם

הקלה בקבלת הטבות מס ונקודות זיכוי להורים לילדים עם צרכים מיוחדים • ההורים יוכלו לקבל את נקודות הזיכוי ללא הצגת החלטת הוועדה לזכאות ואיפיון שקבעה זכאות לחינוך מיוחד בסל אישי • המידע שבידי רשות...

פ”ת: הורי ילדי החינוך המיוחד ימשיכו לקבל את תקציב ההסעות

בשורה להורי ילדי החינוך המיוחד בפתח תקוה: בעקבות פעילות חברי מועצת העיר של יהדות התורה בוטלה ההוראה לאי תקצוב הסעות ילדי החינוך המיוחד למוסדות הלימוד • הילדים יוסעו עד תום שנות לימודיהם, ובשנים הבאות...

אסטרטגיית היציאה: הדרגה, הדרגה, הדרגה

משרד הבריאות VS משרד האוצר: מלחמת כיפופי הידיים על אסטרטגיית היציאה מההסגר של תושבי ישראל וחזרה לשגרה - בעיצומה • מנכ"ל משרד הבריאות על רצון משרד החינוך לחדש את הלימודים: "ילדים הם מחוללי הדבקה";...

“הוועדה לא חותמת גומי, האוצר שיקר פעם אחר פעם”

חברי וועדת הכספים סירבו לדון בשורה של בקשות להעברת עודפי תקציב במשרד האוצר בסך של כ-168 מיליון שקלים • מלכיאלי: נציגי האוצר שיקרו פעם אחר פעם לוועדה על כספי ילדי החינוך המיוחד • אזולאי:...

לפני שאתם חוקרים את החלל תדאגו למלא פה את החלל

מדינת ישראל מפלה את ילדי החינוך המיוחד החרדיים במוסדות המוכש"ר (מוכר שאינו רשמי) • הדבר נעשה בשלשה מישורים: שעות הלימוד; תנאי השכר והתקציב; ההשקעה בצוות איכותי • החוק בעניין ברור, הילדים המיוחדים זכאים לשוויון...
Inner 620/130

ועדת הכספים: מפלים חרדים – אין תקציבים

ועדת הכספים לא דנה בהעברת מאות מיליוני שקלים למשרדי האוצר והחינוך • בנוסף מעכבת הוועדה במסגרת רביזיה, העברת למעלה מ-2 מיליארד ₪ למשרד החינוך • הצעדים שהוסכמו על ידי כלל חברי הוועדה, מגיעים על...

מתלבטים איזה מקצוע ללמוד? קבלו את מקצועות הנשמה

ההחלטה מה ללמוד היא משמעותית לבניית הקריירה ותפיסת כיוון בחיים. עם זאת, כיום ברור שצריך להכניס למשוואה גם שיקולים כמו אינטואיציה, נתינה ותפיסת עולם ולהשתמש בהם כדי למצוא מקצועות נשמה