Inner 620/130

ליל שישי ירושלמי: הרכבת הקלה עד השעות הקטנות

הצלחה לפיילוט שירות רכבות הלילה של הרקל"ה בירושלים: במסגרת הפיילוט, מתקיים בימי חמישי שירות לילה עד לשעה 2 לפנות בוקר • בשלושת השבועות הראשונים לפיילוט אלפי נוסעים כבר פקדו את נסיעות הלילה של הרכבת הקלה...

גזר דין בפרשת המעליות: 2.5 חודשי מאסר בעבודות שירות

מנכ"ל Kone (מעליות) לשעבר ירצה 2.5 חודשי מאסר בפועל בעבודות שירות קנס כספי בסך של 50,000 ₪ ומאסר מותנה - בגין הרשעתו בעבירה של אחריות נושא משרה • ביהמ"ש התחשב בחלקו הנמוך יחסית של המנכ"ל...

תשלום ועד הבית רק עולה? אולי חברות המעליות אשמות

רשות התחרות הודיעה לחברות המעליות, שינדלר, קונה, אלקטרה, צום, כפיר ועלרד ונושאי משרה בכירים בהן כי היא שוקלת להגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, בגין הסדר חלוקת שוק ותיאום מחירים • על פי מכתבי השימוע...