Inner

חשיפה: לא לומדים ליבה? לא תקבלו מלגה

ביום שישי הקרוב יעניק הביטוח הלאומי למשפחות בנות למעלה מ-4 ילדים מענק של כ-1000 ש"ח לכל ילד לשנת הלימודים. במקביל משרד החינוך מעניק מלגות לסיוע דרך וועדות בית ספריות - אך בדיקת 'ביזנעס'...