Inner 620/130

אלקטרה נדל”ן תגייס מיליארד דולר לקרן נוספת בארה”ב

מרחיבה את פעילותה בארה"ב: אלקטרה נדל"ן מקימה קרן רביעית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב עם יעד גיוס של מיליארד דולר | החברה מנהלת כיום כ-2.7 מיליארד דולר במגוון פלטפורמות השקעה | לאחרונה עדכנה החברה על...

אלקטרה נדל”ן רוכשת 3 מקבצי דיור בארה”ב בכ-170 מיליון ד’

אלקטרה נדל"ן ממשיכה בהרחבה של פעילותה בארה"ב: הקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור רוכשת 3 מקבצים בהיקף כולל של כ-775 דירות בתמורה כוללת (100%) של כ-170 מיליון דולר • לאחר הרכישות מחזיקה הקרן השלישית 9,827 יחידות...