Inner 620/130

אבינו מלכנו זכרנו לזכויות

מעשה במלך אחד שהיו לו שני בנים, אחד חכם ואחד שוטה. ציווה המלך את השוטה להיות ממונה על האוצר ולבנו החכם לא נתן שום מינוי, אלא ייחד לו ארמון  לישב שם ביחידות. היו הבריות...

עליה בשנת 2016 בהכנסה הכספית למשק בית

ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית, מכל מקורות ההכנסה (עבודה, הון, קצבאות ותמיכות) הגיעה בשנת 2016 ל-19,118 ש"ח - עלייה ראלית של 3.0% לעומת השנה הקודמת.