830/125

1.45 מיליארד ש”ח יאושרו היום לנכים

הפעימה הראשונה בהסכם הממשלה עם הנכים אושרה היום, 1.45 מיליארד ש"ח. בהמשך יובאו סכומים נוספים שיאושרו בהחלטת התקציב - חלק מארגוני הנכים לא מרוצים והם עדיין מפגינים במס' מוקדים

אושר בטרומית: הגדלה מדורגת של קצבאות הנכים

קצבת הנכות הנוכחית, ממנה מתקיימים מ-230 אלף נכים, עומדת על סכום של 2,342 שקלים ואינה מאפשרת קיום בכבוד, למרות ששכר המינימום עלה ב-50 אחוזים מאז שנת 2003, קצבת הנכות עלתה באותה התקופה ב-8% בלבד

תם המאבק? הסכם: קצבאות הנכים יוצמדו לשכר הממוצע

ההסכם אף מגדיל את קצבאות הבסיס, אך הבשורה המרכזית במתווה ההסכם שנחתם בין ארגוני הנכים והממשלה אינו בהצמדתן לשכר הממוצע אלא בכך שהוא מגדיל את תקרת ההכנסה של נכים שיוצאים לשוק העבודה
830/125

הנכים: יש כסף, אבל סדר העדיפויות של המדינה לקוי

יושב ראש ההסתדרות, אבי ניסנקורן: ההסתדרות שותפה מלאה למאבק הנכים. המתווה לפתרון המשבר חייב להישען על "שינוי שיטת ההצמדה ועדכון גובה הקצבאות באמצעות הגדלת מסגרת התקציב"

רפורמה בביטוח הלאומי: דרגת הנכות תקבע תוך חודשיים

בשורה טובה לנכים הנזקקים לשירותי הביטוח הלאומי. דרגת הנכות תיקבע בתוך שישים יום ממועד הגשת התביעה ולא לאחר כחצי שנה בממוצע כפי שהיה עד עתה. לשם כך יוקמו שבעה מרכזי ועדות רפואיות ברחבי הארץ