Inner 620/130

אחרי שכולם סירבו, מי יפקח על הגמ”חים?

חוק הגמ"חים: ועדת הכספים אישרה עשרות סעיפים, ורשות שוק ההון תובעת: פיקוח מלא כרגולטור • גפני התנגד לדרישה וביקש לזמן את משה ברקת, היו"ר הנכנס של הרשות לדיוני הוועדה

אושר פה אחד: משה ברקת הוא הממונה על רשות שוק ההון

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר האוצר משה כחלון למנות את משה ברקת לממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון • שר האוצר, משה כחלון: "מקצועיותו וניסיונו של ברקת יחזקו את עבודת הרשות....

במודל קרנות ה-RIET: יוקמו קרנות השקעה בתשתיות

הוועדה לעידוד הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות הגישה המלצות ביניים: בדומה למודל קרנות ה-RIET יוענקו הטבות מס לקרנות שישקיעו במיזמי תשתיות בישראל ויסחרו בבורסה
Inner 620/130