Inner 620/130

היום השלישי ל'מתכונת שבת': "קשה לבחור במי לטפל"

"עובדים נאלצים לבחור במי לטפל: האם בחולה קורונה או בבן 60 שחטף אירוע מוחי וזקוק לשיקום דחוף?" כך לדברי יו"ר איגוד מקצועות הבריאות בהסתדרות, אלי גבאי | זה היום השלישי שהעובדים והעובדות במקצועות הבריאות הנלווים...

מייסדי 'בית הדר' יקימו בי"ח שיקומי במתחם ה-BBC בבני ברק

הכשרת הישוב ממשיכה בפיתוח זרוע הנכסים המניבים בישראל: תבנה מרכז רפואי במתחם ה-BBC ותשכיר בו 6 קומות שישמשו לבית חולים שיקומי-המשכי ל-10 מחלקות אשפוז שיקומי-גריאטרי לתקופה של כ-24 שנים בהיקף דמי שכירות של כ- 10 מיליון שקל...

אחרי השריפה: נוף הגליל תקבל 25 מיליון ש"ח

הממשלה אישרה את תכנית הסיוע של ראש הממשלה ושר האוצר לעיריית נוף הגליל • מטרת תכנית הסיוע אותה יזמו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כ"ץ לעיר נוף הגליל, לשקם את התשתיות הציבוריות...

מבוא מודיעים: המחלוקת על הקרקע לקראת סיומה

היישוב מבוא מודיעים שנפגע בשריפה אדירה שכילתה 40 מבתיו בחודש שעבר, יתוקצב ב-84 מיליון שקלים לשיקומו • בהחלטת הממשלה הומלץ לרמ"י ליישב את הסכסוך אודות חלקת קרקע משמעותית ביישוב - סכסוך, שמנע את התקצוב...