השקל הדיגיטלי: בנק ישראל ביצע ניסוי טכנולוגי ראשון

פרויקט השקל הדיגיטלי: בנק ישראל ביצע ניסוי טכנולוגי על גבי פלטפורמה מבוזרת במסגרת הלמידה של החלופות הטכנולוגיות למטבע הפיזי | הניסוי הטכנולוגי הינו הראשון שערך הבנק, בוצע בפלטפורמה מבוזרת מבוססת את'ריום - אך לא...

Inner 620/130

הבנקים זוכים לאמון מוגבר, בנק ישראל מתכונן לשקל הדיגיטלי

דוח בנק ישראל לשנת 2020: גידול בפיקדונות הבנקים מצביע על האמון שמקבלים הבנקים בישראל • משבר הקורונה חשף את מוכנות הבנקים למשברים כפי שהכינו אותם בפיקוח על הבנקים • התחרות בבנקאות בישראל נמצאת בפריחה • הריבית...

בנק ישראל: כך עתיד להיראות השקל הדיגיטלי

בנק ישראל טרם החליט האם בכוונתו להנפיק שקל דיגיטלי אך ועדת ההיגוי של בנק ישראל להנפקה אפשרית של שקל דיגיטלי מפרסמת דוח לציבור • המטבע, אם יונפק יהיה ניתן להמרה ביחס של 1:1 עם...