הגמ"חים והחוץ בנקאיים בדרך לפיקוח בנק ישראל?

האם אחרי ארבע שנים של דיונים והסכמה של יו"ר רשות ההון משה ברקת לקבל את הפיקוח על הגופים החוץ בנקאיים – הוא שב לסרב לשאת בנטל התפקיד ומעתה בנק ישראל באמצעות אגף הפיקוח על הבנקים יפקח על הענף החוץ בנקאי?• לפי דיווח ב'דה מרקר' נראה שזהו הכיוון הבא • ומה יעשו בעלי הגמ"חים?

אברכים מושכים כסף מכספומט | צילום אילוסטרציה: 'ביזנעס'

אחרי ארבע שנים של דיונים אודות סעיפיו ותת סעיפיו של חוק אסדרת שוק הפיננסים החוץ בנקאי הכולל נותני שירותי מט"ח, נותני אשראי חוץ בנקאי, פלטפורמות תשלום באפליקציות, גמ"חים וכדומה, יו"ר רשות ההון משה ברקת הודיע כי לא ישא עוד בנטל הפיקוח על הענף. בכך, חוזר בו ברקת מהסכמתו שניתנה לפני למעלה מחצי שנה והובילה לשקט תעשייתי בענף הגמ"חים ואצל יתר נותני השירותים החוץ בנקאיים מול דרישות הפטק"א האמריקנית ודרישות מדינות העולם השונות למניעת הלבנות הון, מימון טרור, הברחת הון ממסים ועוד.

לפי דיווח ב'דה מרקר' אמש, כחלוף ארבע שנים של מאמצים קדחתניים, המדינה שוקלת לבצע היפוך מושלם בעמדתה – אל מול סירובו של ברקת לקחת על עצמו את התפקיד – ולהציע לבנק ישראל לפקח על העולם הפיננסי החוץ-בנקאי ­ לרבות נותני שירותי מטבע, אשראי חוץ בנקאי, תשלומים מתקדמים ופינטק.

ב'דה מרקר' הזכירו כי במערכת הפיננסית חששו שהעברת הפיקוח על גופים חוץ-בנקאיים, שאמורים להתחרות בבנקים, לידי הפיקוח על הבנקים, תביא לחיסולם. עם זאת, בשנים האחרונות משתדל הפיקוח על הבנקים להוכיח כי הוא תומך בתחרות. לאור זאת, ובשל האילוץ של היעדר גוף מפקח מתאים, במדינה החלו לבחון את האפשרות של העברת הפיקוח על הענף החוץ-בנקאי לבנק ישראל, ככל הנראה לידי גוף נפרד שאינו הפיקוח על הבנקים, במטרה למזער את ניגודי העניינים הפוטנציאליים.

Inner

האם הגמ"חים שחוו במהלך התקופה עד להסדרת החוק והפקדת הפיקוח עליו אצל זרוע פיקוחית מסודרת – עתידים שוב לחוות טלטלה? אין לדעת. ניתן רק לקוות כי המפקחת על הבנקים, יחד עם כלל גוף הפיקוח על הבנקים שהוכיחו בשנים האחרונות פתיחות רבה בכל נושאי הפיננסים, יגלו את אותה פתיחות גם כלפי מוסד הגמ"חים.

כתיבת תגובה