הצליחו להוציא את המזומן מהחוק

חוק המזומן עובד ו-84 אחוזים מהאזרחים מצייתים לו • בסך הכל התגלו עסקאות שמפרות את חוק המזומן – המתייחס גם להמחאות פתוחות ולאי תיעוד אופן התשלום – בסך של כחמישים מיליוני שקלים • השימוש בכרטיסי אשראי עולה בקורלציה הפוכה להפחתת השימוש במזומן

מזומן אאוט | צילום: שאטרסטוק

מסכמים שנה ראשונה של אכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן: כ-84% ממלאים אחר הוראות החוק

מסיכום שנת האכיפה הראשונה, של החוק לצמצום השימוש במזומן, עולה כי מרבית הציבור מציית לחוק החדש, שנכנס לתוקפו ב-1.1.2019. החוק שהתפרסם בעיתונות החרדית תחת הכותרת: “שלא תגיד לא ידעתי!”, מאיים בקנס כבד או/ו מאסר עד שלוש שנים.

250/200 סייד בר + קובייה

במודעה פורטו שלושת ה’לאוין’ העיקריים של החוק: איסור תשלום במזומן בין אנשים פרטיים, בסכום העולה על 50,000 שקלים; איסור על תשלום במזומן לבעלי עסקים, בסכום העולה על 11,000 שקלים ואיסור על תשלום בצ’ק פתוח. החוק שהיה עד סוף 2019 בהרצה, רואה בשני הצדדים אשמים – הן המשלם והן המקבל. הפרסום נועד לבטל תום לב של האזרחים, שינסו לומר ‘לא ידעתי’.

לאורך כל השנה, ערכו ברשות המיסים 20,654 ביקורות בעסקים שונים, בנושא חוק המזומן. הביקורות באו לבחון, האם ועד כמה חלחל החוק אל האזרחים ותנועת כספם של אלו ביום יום. מן הביקורות עולה, כי כ84% מכלל הציבור הבין והפנים את החוק ואף מציית לכלליו.

במסגרת הביקורות של רשות המיסים בעסקים השונים, בנושא החוק לצמצום המזומן, נמצאו 3,392 הפרות של החוק, עם סך הפרות העומד על 51,552,381 שקל. ברשות המיסים אף מפרטים את סוגי ההפרות: 570 הפרות של הוראות שימוש במזומן; 1,228 הפרות של היעדר תיעוד אמצעי תשלום ותקבול ו-1,594 הפרות של שימוש בצ’קים (דוגמת: שימוש בצ’קים פתוחים או הסבת צ’קים, ללא ציון שם ומספר זהות של המסב בגב הצ’ק).

ברשות המיסים בחרו לפרסם לציבור את ההפרות הגבוהות ביותר. כך למשל נמצא בקטגוריית מזומן, עסקת ענק שנערכה ביוני האחרון באזור ירושלים. העסקה הייתה בתחום הבנייה בסך 945,814 שקל, כאשר חלקה הגדול שולם במזוודות מזומנים שהכילו 539,090 שקל. מעל ומעבר מעל המותר בחוק.

Inner article

בקטגורית היעדר תיעוד, נמצאה עסקה שבוצעה במאי האחרון באזור אשקלון. העסקה הייתה בתחום שירותי נמל, בסך 2,173,507 שקל, שהעוסק לא תיעד את צורת התשלום. בקטגורית צ’קים, מספרים ברשות המיסים, בוצעה עסקה במאי האחרון באזור חדרה בתחום תדלוק בגז. במסגרת העסקה ניתן צ’ק פתוח, בסך 207,000 שקל. ההפרה בוצעה ע”י שני הצדדים לעסקה.

החוק לצמצום השימוש במזומן, נועד לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. החוק קובע, בין השאר, כי בעסקאות עם עוסק מעל 11,000 שקלים ובעסקאות בין אנשים פרטיים מעל 50,000 שקלים, ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 11,000/50,000 שקלים בהתאמה, לפי הנמוך בהם.

לקראת כניסת החוק לתוקף ובמהלך שנת 2019, נקטה רשות המסים שורה ארוכה מאוד של צעדים להטמעת החוק, בין הפעולות: השקת דף ייעודי באתר הרשות, המכיל סרטוני הסברה, מדריכים בשפות, שאלות ותשובות נפוצות ועוד, קיום כ-70 הדרכות על החוק, ללשכות מייצגים ולארגונים במשק, קיום ‘שולחן עגול’ עם נציגי הלשכות, פעולות הסברה בשיתוף בנק ישראל וגופים למיצוי זכויות, פתיחת דוא”ל ייעודי לשאלות הציבור, מתן מענה לסוגיות העולות בגופים פיננסים, עריכת פאנל בפייסבוק, השתתפות בפאנלים של לשכות מייצגים וארגונים במשק, השקת סימולטור לחוק, המאפשר לבדוק באנונימיות את דרישות החוק (בשנת 2019 היו כ-54,000 כניסות לסימולטור), וכן נערכו שני קמפיינים פרסומיים רחבי היקף, הראשון – טרם כניסת החוק לתוקף והשני – טרם הטלת עיצומים על מפרי החוק.

אם מבקשים להביט על צדו השני של החוק, די להעיף מבט על נתוני האשראי האחרונים של הלמ”ס. מהנתונים עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים, נרשמה עליה נוספת של 9.1% בשימוש בכרטיסי אשראי. זאת לאחר שבשלושה החודשים שקדמו להם, הייתה עליה של 10% בהוצאות הישראליים בכרטיסי אשראי. כך שכל עלייה בצריכת כרטיסי האשראי מספרת בהחלט על ירידה בשימוש במזומן. נראה שהחוק מהווה חלק מהמניע לעליות הדרמטיות האלו בשימוש בכרטיסי האשראי.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה