מתווה הבנקים וחברות האשראי יורחב גם לתושבי הצפון

בנק ישראל מודיע על הרחבה של מתווי הסיוע לתושבי הצפון בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל" | במקביל הורחב המתווה בהכללת ההלוואות שהועמדו באמצעות הקרן לעסקים בערבות מדינה כחלק מההלוואות שניתן לדחות במסגרת מתווה...

גם לקוחות חברות כרטיסי האשראי יצטרפו למעגל ההקלות

בנק ישראל מודיע על מתווה סיוע נוסף, ללקוחות חברות כרטיסי האשראי, בהתמודדות עם השלכות מלחמת 'חרבות ברזל' | לתושבי העוטף וליישובים מפונים בצפון יתאפשר לדחות תשלומי הלוואות, למשך שלושה חודשים | ההלוואות יידחו ללא...

בנק ישראל בוחן: הקלות על הציבור בנטל האשראי והעמלות

בנק ישראל והפיקוח על הבנקים נפגשו עם מנכ"לי הבנקים בדרישה להקל מעל הציבור את נטל העמלות והאשראי | בקרוב תפורסמנה הנחיות מפורטות בנושא לתקשורת | והאם גם הריבית במשק בדרכה לרדת? בימים הקרובים נדע

סניפי הבנקים עד 40 ק"מ מהרצועה יפעלו במתכונת מצומצמת

שימו לב: בשל המצב המלחמתי, המערכת הבנקאית רשאית לפעול במתכונת מצומצמת מבחינת קבלת קהל | סגירת מערך הסניפים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, פתיחת סניפים במתכונת מצומצמת של סניפי גרעין בטווח של...