Inner 620/130

מחוקקים, איך תבטיחו את יום השבתון שלי?

בעוד שבוע יתקיימו הבחירות המוניציפאליות, לראשונה במתכונת יום שבתון • מה אם המעביד שלכם ידרוש ממכם לעבוד? כשהחוק נטול סעיפים חיוניים הפרשנויות עלולות להביא לפגיעה ישירה בעובדים • טורו של עוה"ד יוסי חכם

זכויות העובדים במהלך תקופת חג הפסח – המדריך המלא

זכויות העובדים בימי החג, נקבעות בהתאם להסדרים שונים: חוקים, הסכמים קיבוציים/צווי הרחבה, הסכמים אישיים ונוהג במקום העבודה. הכלל הוא שיש לפעול בהתאם להסדר הרלוונטי שחל על מקום העבודה ואם חלים מספר הסדרים במקביל, יש...