Inner 620/130

סמוטריץ' חתם על הצו: מה יהיה מחיר הדלק הסופי?

הצטמצמה ההעלאה הצפויה של מחיר הדלק ביום שישי הקרוב: שר האוצר חתם על צווים להפחתת המס בשקל אחד על בנזין בספטמבר 2023 | תוקפה של ההפחתה של כ-100 אגורות לליטר במחיר לצרכן, יפוג בחצות...

מחיר הדלק לא ישתנה ויישאר על 6.85 לליטר בנזין

מס הבלו ומס הקניה המוטלים על בנזין יופחתו במהלך חודש אוגוסט 2023 לרמה של 89 אגורות במחירו של ליטר בנזין לצרכן, לעומת מחירו ללא הפחתות מס | בעקבות ההפחתה, צפוי מחירו של ליטר...

נחתם הצו להפחתת המסים: מחיר הדלק לא ישתנה

שר האוצר חתם על צווים להפחתת המס על בנזין במהלך יולי 2023: מחיר הדלק לא ישתנה | בעקבות ההפחתה של 41.5 אגורות לליטר בנזין, לעומת מחירו ללא הפחתות מס - צפוי מחירו של ליטר...

הערב בחצות: מחיר הדלק יעלה ב-4 אגורות לליטר

שר האוצר חתם על צווים להפחתת המס על בנזין במהלך חודש יוני 2023 על מנת למתן את עליית מחיר הדלק | בעקבות ההפחתה צפוי מחירו של ליטר בנזין לצרכן לחודש יוני להתייקר בכ-4 אגורות...
Inner 620/130

למרות ההבטחות: מחיר הדלק יעלה השבוע ב-33 אג' לליטר בנזין

משרד האנרגיה מעדכן: מחירי הדלק לחודש פברואר 2023 | על אף הבטחות נתניהו וסמוטריץ' להוזלת המחיר ולפחות להביא לבלימת העליות במחיר הדלק, המחיר יעלה ב-33 אג' לליטר | התוצאה שממנה חוששים הכלכלנים: עלייה באינפלציה...

מחירי הדלק יירדו? סמוטריץ' חתם על צו הפחתת הבלו

שר האוצר פרסם צווים להפחתת המס על הדלק | הפחתה זו, צפויה להוריד 13 אגורות ממחיר של ליטר בנזין לצרכן לעומת המחיר ללא הוראת השעה | כיום מוזל הדלק בכ-3 אגורות בשל הוראת השעה שעליה חתם ליברמן,...