בהשקעה של כ-560 מיליון ש': מאות יח"ד חדשות בבית הכרם

דוניץ-אלעד מודיעה על חתימת הסכם פינוי-בינוי לקידום פרויקט התחדשות עירונית ענק ברחוב הארזים בשכונת בית הכרם בירושלים | דוניץ-אלעד חתמה על הפרויקט יחד עם עופר השקעות | 401 דירות ייבנו במקום 154 יח"ד הקיימות...

הקניון ה-18: מליסרון רוכשת את קניון 'הראל' במבשרת ציון

הרכישה - בכ-190 מיליון שקלים, שחלקם ישולמו באמצעות קיזוז חובות לחברת בת וכיסוי חובות לצדדים שלישיים | עם השלמת העסקה מספר הקניונים בבעלות מליסרון יעמוד על 18 | לאחרונה אושרה תב"ע לתוספת זכויות בנייה...

מליסרון: שיעור התפוסה הגבוה בקניונים נשמר ועמד על 98.4% 

זאת, לצד עלייה ממוצעת של כ-5% בדמי השכירות הריאליים בגין חוזים חדשים וחידושי אופציות | הנתונים עלו מדוחות החברה הרבעוניים | בתחום המשרדים הציגה החברה עלייה בשיעור התפוסה לכ-96% | מנכ"ל מליסרון: ערוכים להגבלות...