האם החוק הפולני יפגע בבשר כשר בטיסות?

הצעת חוק שהוגשה בפולין המבקשת לאסור שחיטה במדינה מעוררת סערה. הועלה גם חשש לפגיעה במערכות כשרות בכל אירופה בגלל שמקור הבשר הכשר ביבשת הוא פולין.