Inner

רואי החשבון של הדור הבא: פחות שינון, יותר הבנה

השלב השני במסלול ההכשרה של רו"ח: תכנית לימודים חדשה ורלוונטית לשינויים במקצוע • פחות שינון, יותר ניתוח והבנה; דגש נוסף לתחומי המסים, הטכנולוגיה והאתיקה; משקלה של החשבונאות הפיננסית יפחת • השלב הבא: המלצה לשר המשפטים...

הרוכשים לא מילאו טפסי דיווח, העו"ד נקנס ב-20 אלף שקל

עורך דין מתחום הנדל"ן נקנס ב-20 אלף שקלים לאחר שב-88 טפסי זיהוי והכרה שהיה אמור למלא מול לקוחותיו - לא הופיעה חתימת הלקוח ● הטפסים הוקלדו ונוצר חשש כי עורך הדין נמנע מלכתחילה במילוי...