בקרוב: תשלומים לשירותי דת – בכרטיס אשראי

לראשונה תשלומים למועצות דתיות, חברות קדישא, רישום נישואין ועוד יתבצעו גם באמצעות כרטיס אשראי ושרת התשלומים הממשלתי • בימים האחרונים הושלם ההסכם עם חברת 'מקס' שתשמש הסולקת המרכזית של כרטיסי האשראי במועצות הדתיות

Inner 620/130

התקדמות נוספת אך חלקית במתווה לשירותי דת

בדיון היום נידונה התנגדות האוצר להמשך הליך החקיקה בנימוק שהדבר יגדיל את השתתפות המדינה והגדלת ההשתתפות תסייע לרשויות החזקות ובעקבות כך פוצל החוק ואושרו חלקי המתווה הנוגעים לשנים 2018 – 2019

רפורמה בשירותי הדת: המדינה תתקצב 70 אחוז

ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה מתווה חדש לתקצוב שירותי הדת ברשויות המקומיות, על פי המוצע תמהיל התקציב שכיום ממומן ברובו על ידי הרשויות המקומיות ישתנה באופן מדורג ועד לשנת 2025 תממן המדינה 70 אחוז...