Inner 620/130

הנגיד: צעדי האוצר חשובים אך צנועים ביחס להיקף הבעיה

נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, השתתף היום בישיבת הממשלה בנושא הצעדים התקציביים ועדכון תכנית התקציב התלת שנתית (הנומרטור), בה אושר הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה • הנגיד תמך בקיצוץ הרוחבי, אך אמר כי אין בכך...

רמת הדירוג של ישראל: A+ עם תחזית יציבה

למרות יחס החוב תוצר הגבוה: פיץ' אישררה את הדירוג של ישראל והותירה אותו על A+ • עם זאת, בעוד שבשנים האחרונות נרשמה מגמת שיפור ביחס החוב תוצר של ישראל - בשנת 2018 הביצועים...