inner

רפורמה: רישיון עסק קבוע ולצמיתות

רפורמה שאושרה בוועדת השרים לחקיקה תקבע כי רישיון עסק שניתן יהיה קבוע ולצמיתות, כמו כן רישיון זמני יוארך משנה אחת לשלוש שנים

“חופש בחירת שמאי” ידון היום בוועדת שרים

"חוק השמאים" שהוא בעצם הצעת החוק לחופש בחירת שמאי במהלך רכישת דירה יעלה היום בפני ועדת השרים לענייני חקיקה. החקיקה אם תאושר צפויה לפתוח את רשימת השמאים אותם מציעים הבנקים ללקוחות בעת תהליך לקיחת...

חוק איסור כפיית עבודה בשבת לא עבר בוועדה

ההחלטה נדחתה מתוך ניסיון להגיע לפשרה ומתוך רצון להעבירו בהסכמה בקואליציה. גם הצעתו של יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני שהחוק יחול רק מראשית 2019 לא התקבלה
inner

“בסוף מנטו הוזלות, נישאר עם ברוטו הוצאות מוגדלות”

ויכוח על יעילותה של תוכנית "נטו הוזלות" התקיים בין ח"כ פולקמן שצידד בהוזלת יוקר המחיה לחכים בועדת הכספים ובראשם יו"ר הועדה ח"כ משה גפני שחששו מקריסת מפעלי הטקסטיל בארץ מעודף תחרות וירידת מחירים.

אושר: הודעה קולית על מועד סיום עסקה לטלפונים כשרים

וזאתבמקום מסרון הנשלח לטלפונים שאינם כשרים. הההצעה של חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ורועי פולקמן אושרה בוועדת הכלכלה. היו"ר כבל: ההצעה מאוזנת ותשמור על הצרכן מבלי לפגוע בבעלי העסקים; היוזם מלכיאלי: חברות הסלולר יודעות...